Zkouška

Zkouška probíhá formou písemného testu (25 otázek), max. bodový zisk je 100 bodů.Termíny zkoušky:

Předtermín: Předtermín zkoušky se uskuteční ve čtvrtek 21. 12. 2023 v místnosti B8.

Ke zkoušce je možné se přihlásit prostřednictvím SIS.Ukázkový test je ke stažení zde.Hodnocení testů:

více než 80 bodů: výborně
65-79,99 bodů: velmi dobře
55-64,99 bodů: dobře
0-54,99 bodů: neprospěl/aÚčastníci přednášek mají možnost navýšit svůj budoucí bodový zisk ze zkoušky o body z průběžných testů.

Tabulka průběžných výsledků je ke stažení zde.

Průběžné testy jsou hodnoceny max. jedním bodem za otázku a součet je násoben koeficientem progresivně narůstajícím s počtem absolvovaných testů. Tedy čím více testů student absolvuje, tím větší hodnotu každý získaný bod má.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver