MB130P78

Rozsah 2/0

3 kredity

Stacks Image 16
Stacks Image 20
Stacks Image 18

PřednášejícíStacks Image 45
prof. RNDr. David Honys, Ph.D.
(garant předmětu)

T: 225 106 450
M: 778 776 381

E-mail: david@ueb.cas.cz
Stacks Image 43
RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.

Tel.: 225 106 429

E-mail: petrasek@ueb.cas.cz


Kurs sleduje dynamiku vývoje rostlinného těla v čase na různých úrovních, od klasické morfogeneze až po moderní molekulární přístupy, a to i v evolučním kontextu.
Budeme se věnovat obecným zákonitostem i specifickým aspektům vývojové biologie rostlin a mechanismům, jevům a procesům, jež tuto vývojovou dynamiku kontrolují a řídí. Mezi ně patří zejména plasticita rostlinného těla, jeho neukončený růst, aktivita meristémů, působení fytohormonů, neustálá interakce s vnějším prostředím a na buněčné úrovni genetická kontrola, buněčná signalizace, vývojová plasticita, buněčná polarita a diferenciace.
V neposlední řadě se podíváme do fascinujícího světa reprodukční biologie, na střídání generací, vývoj generativních orgánů až po unikátní dvojité oplození a embryogenezi.


Prezentace z přednášek jsou ke stažení zde a příslušná videa jsou ke shlédnutí zde.

Aktuální výsledky průběžných textů jsou zde.

Nabídka studentských prací je k dispozici zde:

Stacks Image 63
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver